Planer 2021 - Plans 2021


Vi planerar kull med Tiger-Lilja och Zorro, väntar på att hon ska löpa.. Info kommer så snart vi vet att det är på gång.


We are planning a litter between Tiger-Lija and Zorro as soon as they want...More info will come when we know....