Planer 2021 - Plans 2021


Vi hoppas på kattungar i mitten av augusti med Tiger-Lilja och Zorro. Kattungarna blir chokladmaskade och är samma kombination som  U och W kullen. 


We hope on a litter between Tiger-Lija and Zorro in the middle of august. This combination is the same as U and W litter. Expected colour is chocolate,