Planer 2021 - Plans 2021


Vi väntar kattungar första veckan i juni med Tiger-Lilja och Zorro. Kattungarna blir chokladmaskade och är samma kombination som  U och W kullen. 


We are expecting  a litter between Tiger-Lija and Zorro in the begining of june. This combination is the same as U and W litter. Expected colour is chocolate,