Kattungar

  • Målet med uppfödningen: friska och trygga birmor som säljs främst som ett härligt sällskap och en trevlig familjemedlem, sen kan det bli några kattungar till avel och utställning.
  • Leverans vid tidigast vid 14 veckors ålder.
  • Katterungarna är försäkrad i Agria från 6 veckor och den försäkringen kan lätt tas över vid köp.
  • Vad kostar en kattunge: 12.000 kronor och uppåt beroende på om den är till sällskap eller utställning och avel. Vad får man för pengarna: En trygg och harmonisk kattunge van att vara med och hanteras av människor. Den är vaccinerad två gånger, id-märkt och besiktad av veterinär. Stamtavla från SVERAK. Kattungepaket med foder, filt och leksaker. Support från oss.
  • Internet är ett bra sätt att få en första kontakt, där du berättar om dig själv, ditt hem och vilken miljö du kan erbjuda en ny katt, men vi vill träffa våra köpare personligen.
  • Jag väljer rätt köpare till varje katt. En katt har man en långvarig relation med, så det är viktigt att det blir rätt, både för katten och för dig som köpare .För oss är det viktigt att kattungen kommer till ett varaktigt tryggt och kärleksfullt hem med bra mathållning. Att kattungen är försäkrad. Att den har tillgång till säker utevistelse (innätad balkong, altan, uterum, rastgård eller ute i sele) och inte släpps lös fritt.
  • En handpenning på 15 % kommer att tas ut på de kattungar som skall tingas.
  • Vad behöver man  till sin kattunge: Transportbur, det är bra att lära kattungen åka bil på ett tryggt och bra sätt från början. Mat- och vattenskålar, kattmat,  toalettlåda,  toaspade, kattsand, en borste och klotång. 


Status för kattungarna:

Till salu: Kattungen är till salu.

Intresse: Någon har visat intresse, men ej bestämt sig ännu. Kattungen kan fortfarande vara till salu.

Tingad: Någon har bestämt sig för kattungen och erlagt handpenning.

Såld: Kattungen har flyttat eller skall flytta till sin nya familj.
Kittens

We have a very small breeding, one or two litters in a year. Our goal is healthy and harmonic cats  Kittens, like the other cats are family members. Our kittens are vaccinated twice, microchipped, dewormed and checked by the vet. They move to their new home earliest at 14 weeks of age.

We don´t sell any cats by internet, but it can be a fine way to make a first contact.


Declaration on the reservation status:

Available: This kitten is for sale.

Option: We have got an inquiry for this kitten. Kitten may still be available.

Reserved: We have got a deposit for this kitten and a contract was signed.

Sold: This kitten has moved or is moving soon.

Funderar Du på att köpa katt?

Läs detta först!

Raskatt eller Huskatt?

Varje katt har självklart ett stort värde i sig själv som individ! Med det sagt, så skiljer sig priset för en raskatt i jämförelse mot en huskatt. Priset på en stambokförd raskatt med stamtavla varierar, men räkna från ca 10 000 kronor. Ibland säljs blandraskatter eller "raskatter" som inte är stambokförda, för dyra pengar. Ibland till och med till en högre summa än en stambokförd raskatt. Du som köpare, kan INTE stambokföra din katt, även om föräldrarna är stambokförda.

Det man bör känna till är att ALLA katter utan stamtavla räknas som huskatter, oavsett vilken bakgrund katten har. Detta är viktigt att tänka på vid försäkring eller om man önskar ställa ut eller avla på sin katt i framtiden.

Att säljaren uppger att katten är "registrerad i SVERAK" betyder inte alltid att den har stamtavla. Vissa annonserar om registrerade katter och menar då att katten är ID-märkt och införd i SVERAKs nationella ID-register, ett register som är öppet för både ras och huskatter. ID-registret är till för att kunna spåra ägaren till en upphittad katt och har ingenting med stambokföring/stamtavlor att göra!

Varför är stamtavlan så viktig på en raskatt?

En stamtavla är så mycket mer än bara ett papper...

Stamtavlan är, förutom ett fysiskt dokument som visar kattens förfäder, ett bevis på att uppfödaren tillhör ett internationellt erkänt kattförbund. En uppfödare som tillhör ett förbund, har ett regelverk att förhålla sig till. Särskilt viktigt är krav på hälsotester och etik, att man följer svensk lagstiftning och Jordbruksverkets regler.

Uppfödaren är skyldig att följa Konsumentköplagen när denne säljer katt till en "icke-uppfödare".

En SVERAK-ansluten uppfödare får inte föda upp katter som inte kan bli stambokförda. Det innebär att man inte får blanda olika raser utan särskilt tillstånd, inte heller är det tillåtet att föda upp huskatter.

Köper du en raskatt av en seriös SVERAK-uppfödare gäller detta:

• Kattungen SKA vara minst 14 veckor innan den skiljs från sin mamma och eventuella syskon.

• Kattungen SKA vara vaccinerad två gånger mot kattpest och kattsnuva.

• Kattungen SKA vara ID-märkt.

• Vid leveransen SKA du få med ett besiktningsintyg från veterinär, inte äldre än 7 dagar.

• Du SKA även få ett överlåtelseavtal (SVERAKs), där köparens och säljarens namn framgår, samt priset på katten. Detta avtal är ditt kvitto på att katten är din.

• Du SKA få med kattens stamtavla. Om stamtavlan mot förmodan inte finns i fysisk form vid leveransen SKA du få ett intyg "under registrering" som uppfödarens klubb utfärdat.

• Uppfödaren SKA se till att du blir registrerad ägare av din nya katt i stamboken (och ID-registret).

• Du BÖR få med råd och anvisningar (muntliga eller skriftliga) från uppfödaren där det framgår hur du ska sköta din katt.

Köp ALDRIG en raskatt om du inte får med alla ovan nämnda dokument!

Köp ALDRIG en katt som inte ser glad och frisk ut!

Köp ALDRIG en katt av en uppfödare du inte känner dig trygg och bekväm med! En bra uppfödare finns inte bara till för dig vid köpet, utan är även support efter köpet!

http://www.kopakatt.se/ kan du hitta raskatter till salu från SVERAK-uppfödare.

www.sverak.se kan du läsa allt som har med katter att göra. Där finns de olika kattraserna presenterade och du hittar även mer information om hur du bäst sköter din katt.

Kontakta gärna en SVERAK-ansluten kattklubb om du känner dig osäker på dina rättigheter vid ett kattköp eller bara vill ha tips och råd. Vill du bli medlem i en SVERAK-ansluten kattklubb, är du hjärtligt välkommen! Vår fina förbundstidning Våra Katter ingår i medlemsavgiften. Jag är medlem i Sundsvalls kattklubb.


Kom också ihåg att registrera din katt i Jordbruksverkets register, ny lag från 2023.


Länkar:

Sundsvalls kattklubb

Birmasällskapet